Μηχανήματα JBI

footer_lithotech-lithotech

Η James Burn International είναι ένας παγκοσμίου φήμης κατασκευαστής και ρυθμιστής τάσεων για λύσεις διάτρησης και συρμάτινης βιβλιοδεσίας χύμα φύλλων ή υπογραφών. Η έδρα μας μαζί με το κέντρο Ε&Α και το εργοστάσιό μας για μηχανές διάτρησης και συρματοδεσίαςLhermite®, βρίσκεται στη Νορμανδία της Γαλλίας.
Τα μηχανήματα τα οποία κατασκευάζει είναι:
• Διατρητικές μηχανές σπιράλ
• Κλειστικές μηχανές σπιράλ
• Βιβλιοδετικές μηχανές σπιράλ