Μηχανήματα Multigraf

footer_lithotech-lithotech

Η Multigraf είναι μια διεθνός αναγνωρισμένη εταιρεία που εδρεύει στην Ελβετία. Έχει γίνει γνωστή για τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρει μέσω των εύχρηστων και αξιόπιστων μηχανημάτων της. .Η Multigraf κατασκευάζει μετεκτυπωτικά μηχανήματα όπως μηχανήματα Πίκμανσης, Διπλωτικά, μηχανήματα Περφορέ, και Πολυμηχανήματα που συνδυάζουν πολλές εργασίες με ένα πέρασμα..